สัปดาห์ที่ ๘ (ส่งโครงงานหนังสือเล่มเล็ก)

โพสต์2 ก.ค. 2554 02:24โดยRatchapong Srimamas   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2554 02:43 ]
ในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ให้ทุกกลุ่มนำโครงงานสมุดเล่มเล็กส่งครูที่ห้อง ๒๓๔ (ห้องเครือข่าย)

โดยสิ่งที่ต้องนำส่งมีดังนี้
  ๑. สมุดเล่มเล็กที่ปริ้นท์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว ๑ เล่ม
  ๒. แผ่น CD ข้อมูลที่ทำโครงงาน ซึ่งประกอบไปด้วย (ตัวอย่างการจัดเก็บไฟล์ - คลิก)
๒.๑  ไฟล์ภาพหน้าหนังสือเล่มเล็กทุกหน้า (จัดเก็บในโฟลเดอร์ว่า "ไฟล์หนังสือ" - ตัวอย่าง)
๒.๒  ไฟล์เอกสารอ้างอิง (ข้อมูลที่นักเรียนได้ไปหามา โดยใส่ชื่อเว็บ และเนื้อหา - ตัวอย่าง)
๒.๓  ไฟล์สำหรับนำไปพิมพ์ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า print.doc - ตัวอย่าง)

การเขียนข้อมูลลงแผ่น CD หรือ DVD [คลิก]
ą
01.jpg
(188k)
Ratchapong Srimamas,
2 ก.ค. 2554 02:36
ą
Ratchapong Srimamas,
2 ก.ค. 2554 02:35
Ċ
print.pdf
(247k)
Ratchapong Srimamas,
2 ก.ค. 2554 02:41
Ċ
Ratchapong Srimamas,
2 ก.ค. 2554 02:42
Comments