ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้

ชุดที่ 6 ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด

Link : https://youtu.be/uX9eEiXi1Sc

ชุดที่ 2 ควายยิ้มจากลูกสำโรง

Link : https://youtu.be/LnfdusTdH14

ชุดที่ 7 ดอกกันเกราจากเปลือกไข่

Link : https://youtu.be/NPTfvLOwkjs

ชุดที่ 3 พวงลูกไม้

Link : https://youtu.be/YAfVe4O5iVw

ชุดที่ 8 พวงมาลัยจากทิชชู่และถุงพลาสติก

Link : https://youtu.be/M19xJakXZ1Y

ชุดที่ 4 โคมไฟจากกะลาตาล

Link : https://youtu.be/Wf3g0vZF59Q

ชุดที่ 9 กล่องอเนกประสงค์จากแผ่นลูกฟูกที่ใช้แล้ว

Link : https://youtu.be/VwK-R5T3aqs

ชุดที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากกิ่งกระถิน

Link : https://youtu.be/48Zi4iuok1Y

ชุดที่ 10 ดอกไม้จากลูกประดู่

Link : https://youtu.be/JO5K01-vLtg

ชุดที่ 11 ดอกไม้จากเศษผ้า

Link : https://youtu.be/Sg8cBvMQuBM

ชุดที่ 12 ดอกไม้จากใบตาล

Link:https://www.youtube.com/watch?v=45TSFCKcY_A&feature=youtu.be

ชุดที่ 13 ดอกไม้จากใบตาล

Link : https://youtu.be/RNDj0StQnTo