แบบทดสอบวิชาพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบโดยคลิกที่ ดาวน์โหลด ด้านล่าง แล้วคลิก open  ถ้าตัวหนังสือเป็นภาษาต่างด้าว  อ่านไม่ออกให้แก้ไขโดย  คลิก View  - Encoding - Thai (windows)
ċ
แบบทดสอบพุทธศาสนาป.6ชุดที่1มี40ข้อ.html
(59k)
ปิยะ สร้อยจิต,
1 ก.ย. 2553 00:37
ċ
แบบทดสอบพุทธศาสนาป.6ชุดที่2มี40ข้อ.html
(60k)
ปิยะ สร้อยจิต,
1 ก.ย. 2553 00:38