หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

 • ประกาศโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ เรื่องการสอบปลายภาคประจำปรการศึกษา 2554
  ส่ง 29 ก.ย. 2554 00:01 โดย พิมลกร ทวยหาญ
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษา หรือเข้าพรรษา เป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่ในฤดูฝน พุทธศาสนิกชนได้นำอาหารไปถวายพระ และพระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา 3 เด ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:35 โดย พิมลกร ทวยหาญ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวครูพิมลกร

 • ประกาศโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ เรื่องการสอบปลายภาคประจำปรการศึกษา 2554
  ส่ง 29 ก.ย. 2554 00:01 โดย พิมลกร ทวยหาญ
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษา หรือเข้าพรรษา เป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่ในฤดูฝน พุทธศาสนิกชนได้นำอาหารไปถวายพระ และพระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา 3 เด ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:35 โดย พิมลกร ทวยหาญ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


Download ใบงาน

 • Unit_1present__sim.doc   234กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:40 โดย พิมลกร ทวยหาญ (เวอร์ชัน 1)
 • ใบงานที่ 1.doc   126กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:37 โดย พิมลกร ทวยหาญ (เวอร์ชัน 1)
  ‎ใบงานที่ 1‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า Downloadไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget