หน้าแรก

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์     

- นักเรียนที่สอบไม่ผ่านปลายภาค รายวิชาคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้้น    ติดต่อขอปรับคะแนน ในวันที่ 1 ต.ค. 58   เวลา 09.00น. เป็นต้นไป  ที่ห้องคณิตศาสตร์ 2

     วิดีโอแนะนำ      
 
 
 

วิดีโอ YouTube


http://www.trueplookpanya.com/examination

somsak.meesat@gmail.com      ลิงค์ที่เกียวข้อง    

http://www.obec.go.th/0

http://www.secondary11.go.th/th/

http://www.kcnvit.ac.th/

http://www.thaiteachers.tv/

https://www.facebook.com/peech.ch

https://www.youtube.com/


http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station930

https://sites.google.com/site/krupeech/tidtx-sxbtham

http://www.dlit.ac.th/http://www.thai-aec.com/

https://www.thairath.co.th/home

http://www.khaosod.co.th/index.php

Comments