หน้าแรก


งานเอกสาร อบรม-ไปราชการ ฯลฯ


แกลลอรี่รูปภาพจากปลายนิ้ว


ประกาศล่าสุด

 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2/2561 การนำเสนอผลงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายครูผู้สอน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเอือดใหญ่พ ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2561 20:26 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • อบรมเครือข่ายสารสนเทศออนไลน์ สพม.29 จัดการอบรมเครือข่ายสารสนเทศออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียนเข้าบันทึกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ https://sesa.obec.go.th
  ส่ง 18 ก.ย. 2561 20:06 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • อบรมคูปองครู การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมรหัสหลักสูตร: 614291016-005วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านสวนคุณตารีสอร์ท จำนวน 12 ชั่วโมงhttps://sites ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2561 07:48 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • แข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ศรีสะเกษ ส่งเข้าแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้1. พูดสุนทรพจน์ "ไทยแลนด ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2561 19:59 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ ขอรับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
  ส่ง 26 ส.ค. 2561 19:55 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »