สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคน รูปแบบของห้องเรียนเสมือนจริงนั้นจำลองเหมือนกับห้องเรียนจริงคือมีการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนหลากหลายรูปแบบเช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักเรียนสามารถกลับไปเลือกทบทวนบทเรียนได้ตามที่ต้องการ

***หากนักเรียนมีข้อสงสัยไม่เข้าใจนักเรียนสามารถซักถามพูดคุยกับครูหรือเพื่อนๆ ได้ในระบบแชท ให้นักเรียนติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน ที่สำคัญมีระบบการทดสอบแบบออนไลน์ และสะดวกรวดเร็วอีกด้วย 


วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒