หน้าแรก

เวปไซด์นี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 สาระการเรียนรู้วิชาต่างๆคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน  Download คู่มือและต่างๆ Link Web & Page
สำหรับด้าน CG & Animation
 Link Web & Page
วอศ.ลำปาง
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2302-2110

ออกแบบแอนนิเมชัน2D 3308-2302

การออกแบบเขียนแบบด้วยคอมฯ 3308-2103

เทคนิคการนำเสนอ 3308-2007

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2302-2010

***อยู่ระหว่างอนุมัติผลการเรียน***

ขอให้น.ร. น.ศ. ทุกคนโชคดี!!

คู่มือการใช้ Photoshop

คู่มือโปรแกรม AI ฉบับ1

คู่มือโปรแกรม AI ฉบับ2

รวม Font

Download Program AI
 
 เทศกาลแอนนิเมชัน

ด้าน CG Society

ด้านเทคนิคใหม่ๆ
ภาพกิจกรรมต่างๆ วอศ.ลำปาง

งานประชาสัมพันธ์

Website หลัก วอศ.ลำปาง