หน้าแรก

เวปไซด์นี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 สาระการเรียนรู้วิชาต่างๆคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน  Download คู่มือและต่างๆ Link Web & Page
สำหรับด้าน CG & Animation
 Link Web & Page
วอศ.ลำปาง
3308-2006
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก


การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ 2302-2108

หลักการวีดิทัศน์ดิจิตอล 3308-2003

การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล 3308-2004

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2302-2010

การสร้างสรรค์ภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ 3308-2104

**********************
ขอให้น.ร. น.ศ ทุกคนโชคดีกับการสอบ
รอฟังประกาศผลการเรียนจากทางสถานศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด
**********************
คู่มือการใช้ Photoshop

คู่มือโปรแกรม AI ฉบับ1

คู่มือโปรแกรม AI ฉบับ2

รวม Font

Download Program AI
 
 เทศกาลแอนนิเมชัน

ด้าน CG Society

ด้านเทคนิคใหม่ๆ
ภาพกิจกรรมต่างๆ วอศ.ลำปาง

งานประชาสัมพันธ์

Website หลัก วอศ.ลำปาง