หน้าแรก

เวปไซด์นี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 สาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ
ภาคเรียนที่ 2/61
คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน
 Download คู่มือและต่างๆ Link Web & Page
สำหรับด้าน CG & Animation
 Link Web & Page
วอศ.ลำปาง
2308-2005
กราฟิกสารสนเทศ


2308-2007
กราฟิกแอนนิเมชั่น


2302-2009
การถ่ายภาพดิจิตอล


2308-2309
เทคนิคการนำเสนองาน
คอมฯกราฟิก


3308-2007
เทคนิคการนำเสนอ


3308-2302
ออกแบบแอนนิเมชั่น 2 มิติ


**********************
ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
**********************
คู่มือการใช้ Photoshop

คู่มือโปรแกรม AI ฉบับ1

คู่มือโปรแกรม AI ฉบับ2

รวม Font

Download Program AI
 
 เทศกาลแอนนิเมชัน

ด้าน CG Society

ด้านเทคนิคใหม่ๆ
ภาพกิจกรรมต่างๆ วอศ.ลำปาง

งานประชาสัมพันธ์

Website หลัก วอศ.ลำปาง