เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

   

การทักทาย โอมจง Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/greeting.html

การลาจาก โอมจง Click Click ค่ะ

http://us.geocities.com/loveyou18th/parting.html

การแนะนำให้รู้จักกัน Click ค่ะ

http://us.geocities.com/loveyou18th/introduction.html

การกล่าวขอบคุณ Click ค่ะ

http://us.geocities.com/loveyou18th/thank.html

การบอกเวลา โอมจง Click Click ค่ะ

http://us.geocities.com/loveyou18th/time.html

การเยี่ยมเยียน Click ค่ะ

http://us.geocities.com/loveyou18th/visiting.html

 

คำสั่ง ขอร้อง อนุญาต  Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/request.html

การกล่าวคำขอโทษ Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/apology.html

การพบกันอีกครั้ง Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/meeting.html

การถามทิศทาง Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/direction.html

การแสดงความยินดี Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/direction.html

การแสดงความสงสาร Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/sympathy.html

การแสดงความเสียใจ Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/condolence.html

ประโยคขออนุญาต Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/allow.html

การเลือกเอาอย่างเดียว  โอมจงClick

http://us.geocities.com/loveyou18th/preference.html

ต้องการ/ปรารถนา โอมจง Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/want.html

การตอบสั้นๆ โอมจง  Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/answer.html

คำสั่งในชั่วโมงเรียน โอมจง 

http://us.geocities.com/loveyou18th/class.html

คำศัพท์และexpressionในโอกาสต่างๆ   Click

http://us.geocities.com/loveyou18th/word.html

Comments