|
         ด้วยความชอบและหลงไหลกล้วยไม้เป็นการส่วนตัวทั้งในเรื่องความงามของรูปทรง สีสันและกลิ่นหอมของกล้วยไม้
จึงอยากให้ชาวไทยที่สนใจกล้วยไม้ได้รู้จักกับ
ดอกกล้วยไม้ในพระนาม 7 ชนิด คือ นามพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
สมเด็จย่า สมเด็จพระเทพฯ สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาภรณ์ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์และ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
(เชิญชม)

      ควีนสิริกิตติ์

 
   เอื้องศรีเชียงใหม่
 (สมเด็จพระเทพฯ)
             
  รองเท้านารีปรินเซสศรีสังวาลย์

   กล้วยไม้ที่ชอบมากที่สุด  (Cattleya and Vanda)

Cattleya

วิดีโอ YouTube

Vanda(Blue Vanda หรือฟ้ามุ่ย)

วิดีโอ YouTube


   |๑๒ เดือน ๗ ดาว ๙ ตะวัน| 
 
 
       ๑๒ เดือน ๗ ดาว ๙ ตะวัน" มหัศจรรย์เมืองไทย ไม่ไปไม่รู้" บ้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง
ธรรมชาติป่า เขาท้องทะเล วัดวาอารามศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความน่า
สนใจในระดับสูงมากหลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ชนิดที่ขาเที่ยว(ไทย)
ทั้งหลายต้องหาโอกาสไปให้ได้สักครั้ง(หรือหลายๆครั้ง)ในชีวิต แต่มีข้อแม้ว่าต้องไปให้ถูกที่ ถูกทาง ถูกจังหวะ
ถูกเวลาก็จะได้รับความประทับใจอิ่มเอมปรีดากลับไป ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงได้
คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวอันโดดเด่นเหล่านั้นมานำเสนอนักท่องเที่ยวภายใต้ แคมเปญ(ใหม่)"๑๒เดือน ๗ ดาว 
๙ ตะวัน" เพื่อเชิญชวน
ให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้นและเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว(มีต่อ)                        
 ผักกระชับหรือ"ขมวดดง" เป็นยาทั้งต้น
 เมื่อเอ่ยชื่อพืชชนิดนี้
ขึ้นมาน้อยคนนักจะนึกถึงพืชผักหรือพันธุ์ไม้ชนิดใด ชนิดหนึ่ง คนส่วนหนึ่งอาจจะนึกไป
ถึงการกระชับพื้นที่ของศอฉ.ในกรณีราชประสงค์ หรือการกระทำบางอย่างที่กระทำกับบางสิ่งเพื่อให้บางสิ่งที่กำลัง
หย่อนยาน...กระชับขึ้น  สำหรับ“กระชับ” ที่กล่าวถึงต่อไปนี้หมายถึงพรรณไม้ ชนิดหนึ่งที่ในอดีตเป็นเพียงวัชพืช
แต่ปัจจุบันกลายเป็นพืชผักเศรษฐกิจเฉพาะพื้นถิ่นภาคตะวันออกและคาดว่าอีกไม่นานชื่อเสียงและความต้องการ
บริโภคผักชนิดนี้กระจายไปทั่วประเทศ
(มีต่อ)
  
 บัณทิตบ่มแก๊สกับ GAB YEAR 
  บัณฑิตบ่มแก๊สหรือGab year มีชื่อเรียกกันมากมายหลายอย่าง บางท่านเรียก year abroad, year out, year off,deferred year ฯลฯ 
นักเรียนที่เพิ่งสำเร็จชั้นมัธยมปลายเหล่านี้จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปหางานทำ ไปบวช ไปเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์
เพื่อหาประสบการณ์หรือพัฒนาทักษะชีวิตฯลฯ
(มีต่อ) 
 
                อัฟริกาใต้                                           อังกฤษเมืองผู้ดี(จริงหรือ)                               เที่ยวรัสเซียเมืองหมีขาว                             

AfricaNoi_1

เที่ยวอังกฤษ

Visit Russia

KOREA TRIP

รูปภาพ Blogger

Happy Birthday Cake

                   เที่ยว-กินโสมเกาหลี                      Blog                                                Birthday Cake 
    
Ċ
น้อย สุวรรณมณี,
23 พ.ค. 2555 00:21
Comments