การเคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด  (Guide Layer)

ขั้นที่ 1 วาดภาพที่ต้องการหรือใช้ รูป bitmapขั้นที่ 2 คลิก object แล้วคลิกขวาเพื่อ Convert to Symbolขั้นที่ 3 จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา ตั้งชื่อ และ เลือกชนิด (Type) ที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้เลือกเป็น Graphicขั้นที่ 4 เมื่อเสร็จจากการกำหนดคุณสมบัติของ Symbol แล้ว ให้คลิกขวาที่ Layer เพื่อเพิ่ม Layer Guide เลือกที่ Add Classic Motion Guideขั้นที่ 5 คลิกเลือก Guide Layer แล้วใช้ ดินสอ วาดเส้นทางให้ object เคลื่อนที่ เสร็จแล้วไปที่ frame 60 กดปุ่ม F6 เพื่อ Insert Keyframe ทั้ง 2 Layerขั้นที่ 6 ไปที่ Layer ที่มี object fram ใดก็ได้ ระหว่าง 1-60 คลิกขาวเลือก Create Classic Tweenขั้นที่ 7 ไปที่ fram ที่  1 นำ object ไปวางทับเส้น Guide เป็นจุดเริ่มต้น สังเกตุให้นำวงกลมที่อยู่ กลาง object ติดกับเส้น Guideขั้นที่ 8 ไปที่ fram ที่  60 นำ object ไปวางทับเส้น Guide เป็นจุดสิ้นสุด สังเกตุให้นำวงกลมที่อยู่ กลาง object ติดกับเส้น Guideขั้นที่ 9 อาจใช้เครื่อง Free Tranfrom Tool ในการปรับ object เพื่อความเหมาะะสม ทำเป็นช่วงๆโดยการเพิ่ม Keyframe กด F6