ภาพเคลื่อนไหวแบบหมุนไปพร้อมกับเคลื่อนที่

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกคีย์เฟรมแรกหรือเฟรมที่อยู่ระหว่างคีย์เฟรมทั้งสองของการเคลื่อนไหวขั้นที่ 2 กำหนดค่าต่างๆ ที่หน้าตาง PropertiesRotate : CW  หมายถึงลักษณะการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกา  CCW หมายถึงการหมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 times หมายถึงจำนวนรอบของการหมุนภายใน 15 เฟรม

ขั้นที่ 3 ทดสอบการเคลื่อนที่โดยกดปุ่ม Ctrl+Enter