กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ต.ค. 2561 04:33 Nittaya Phetjan แก้ไข 6.Symbol และ Instance
12 ต.ค. 2561 04:32 Nittaya Phetjan แนบ กิจกรรม.png กับ 6.Symbol และ Instance
12 ต.ค. 2561 04:28 Nittaya Phetjan แก้ไข กิจกรรม 4
12 ต.ค. 2561 04:28 Nittaya Phetjan แนบ กิจกรรม4.png กับ กิจกรรม 4
12 ต.ค. 2561 04:25 Nittaya Phetjan สร้าง กิจกรรม 4
12 ต.ค. 2561 04:25 Nittaya Phetjan แก้ไข 4.การจัดการ Object
12 ต.ค. 2561 04:24 Nittaya Phetjan อัปเดต กิจกรรม.png
12 ต.ค. 2561 04:22 Nittaya Phetjan แก้ไข 4.การจัดการ Object
12 ต.ค. 2561 04:21 Nittaya Phetjan แก้ไข 4.การจัดการ Object
12 ต.ค. 2561 04:21 Nittaya Phetjan แนบ กิจกรรม.png กับ 4.การจัดการ Object
12 ต.ค. 2561 04:19 Nittaya Phetjan แก้ไข กิจกรรม 3
12 ต.ค. 2561 04:18 Nittaya Phetjan แก้ไข กิจกรรม 3
12 ต.ค. 2561 04:18 Nittaya Phetjan แก้ไข 3.การวาดภาพและการลงสี
12 ต.ค. 2561 04:16 Nittaya Phetjan แก้ไข กิจกรรม บทที่2
12 ต.ค. 2561 04:16 Nittaya Phetjan แนบ กิจกรรม2.png กับ กิจกรรม บทที่2
12 ต.ค. 2561 04:11 Nittaya Phetjan สร้าง กิจกรรม บทที่2
12 ต.ค. 2561 04:10 Nittaya Phetjan แก้ไข 3.การวาดภาพและการลงสี
12 ต.ค. 2561 04:10 Nittaya Phetjan แนบ กิจกรรม.png กับ 3.การวาดภาพและการลงสี
12 ต.ค. 2561 04:06 Nittaya Phetjan แก้ไข 2.การนำรูปเข้ามาใช้ในโปรแกรม
12 ต.ค. 2561 04:05 Nittaya Phetjan แนบ กิจกรรม.png กับ 2.การนำรูปเข้ามาใช้ในโปรแกรม
30 มี.ค. 2561 07:48 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน
30 มี.ค. 2561 07:46 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบก่อนเรียน
16 ม.ค. 2561 18:50 Nittaya Phetjan แก้ไข 6.Symbol และ Instance
16 ม.ค. 2561 18:46 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบ5
16 ม.ค. 2561 18:45 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบ2

เก่ากว่า | ใหม่กว่า