กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 มี.ค. 2561 07:48 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน
30 มี.ค. 2561 07:46 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบก่อนเรียน
16 ม.ค. 2561 18:50 Nittaya Phetjan แก้ไข 6.Symbol และ Instance
16 ม.ค. 2561 18:46 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบ5
16 ม.ค. 2561 18:45 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบ2
16 ม.ค. 2561 18:45 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบ4
16 ม.ค. 2561 18:44 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบ4
16 ม.ค. 2561 18:43 Nittaya Phetjan แก้ไข แบบทดสอบ6
16 ม.ค. 2561 18:42 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz9.swf
16 ม.ค. 2561 18:42 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz8.swf
16 ม.ค. 2561 18:41 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz7.swf
16 ม.ค. 2561 18:41 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz6.swf
16 ม.ค. 2561 18:40 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz5.swf
16 ม.ค. 2561 18:39 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz4.swf
16 ม.ค. 2561 18:30 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz3.swf
16 ม.ค. 2561 18:30 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz2.swf
16 ม.ค. 2561 18:23 Nittaya Phetjan อัปเดต quiz1.swf
9 ม.ค. 2561 22:42 Nittaya Phetjan แก้ไข 1.โปรแกรม Flash CS6 เบื้องต้น
9 ม.ค. 2561 22:25 Nittaya Phetjan แก้ไข สอนทำตาและปากกระพริบ
9 ม.ค. 2561 22:25 Nittaya Phetjan แก้ไข สอนทำตาและปากกระพริบ
9 ม.ค. 2561 22:23 Nittaya Phetjan แก้ไข สอนทำปากขยับแบบง่ายๆ
9 ม.ค. 2561 22:22 Nittaya Phetjan แก้ไข สอนทำเมฆลอยแบบง่ายๆ
9 ม.ค. 2561 22:12 Nittaya Phetjan สร้าง สอนทำตาและปากกระพริบ
9 ม.ค. 2561 22:11 Nittaya Phetjan สร้าง สอนทำปากขยับแบบง่ายๆ
9 ม.ค. 2561 22:10 Nittaya Phetjan แก้ไข สอนทำเมฆลอยแบบง่ายๆ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า