สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยาย

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่เฟรมที่ 1 แล้ววาดรูปที่ต้องการลงไปขั้นที่ 2 คลิกขวาที่เฟรมที่ 1 แล้วเลือกคำสั่ง Create Motion Tweenขั้นที่ 3 คลิกขวาเฟรมที่ 20 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe แล้วขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นด้วย Free Transform Toolขั้นที่ 4 กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อดูตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว จะเห็นภาพค่อยใหญ่ขึ้น