สร้างการเคลื่อนไหวแบบปรับให้ค่อยชัดหรือจางลง (Alpha)

           Alpha เป็นการปรับค่าความโปร่งของวัตถุถ้าค่า alpha (อัลฟ่า) มาก เราจะมองวัตถุนั้นชัดเจน ถ้าค่า alpha น้อยลงเราจะมองเห็นภาพวัตถุนั้นเลือนๆ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่เฟรมที่ 1 แล้ววาดรูปที่ต้องการลงไปขั้นที่ 2 คลิกขวาที่เฟรมที่ 1 แล้วเลือกคำสั่ง Create Motion Tweenขั้นที่ 3 คลิกขวาเฟรมที่ 25 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe แล้วขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นด้วย Free Transform Tool  (ไม่ขยายก็ได้)ขั้นที่ 4 คลิกที่วัตถุเพื่อให้ตัวเลือกปรากฏขึ้นที่ Properties > COLOR EFFECT เลือก Style : Alphaขั้นที่ 5 หลังจากนั้นเลือก Alpha แล้วปรับค่า Alpha เป็นค่าที่น้อยลง จะได้ภาพที่จางลงมองทะลุพื้นหลังได้


ขั้นที่ 6 กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อดูตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว จะเห็นภาพค่อยใหญ่ขึ้นและจางหายไปแต่ตำแหน่งไม่เปลี่ยนเนื่องจากเราไม่ได้ย้ายตำแหน่งของวัตถุ