การสร้างข้อความ

          ให้คลิกที่ Text Tool  ในทูลบ็อกซ์ จากนั้นกำหนดประเภทและรูปแบบข้อความใน Property Inspector (ในตัวอย่างเราเลือกแบบสแตติก) คลิกเมาส์บนสเตจจะปรากฏกรอบข้อความให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้ ซึ่งกรอบข้อความจะขยายตามขนาดข้อความ และเมื่อเรากดคีย์ Enter  จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่


1. คลิกเมาส์ที่ Text Tool
2. กำหนดประเภทรูปแบบข้อความ
3. คลิกเมาส์ที่สเตจแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ

กำหนดรูปแบบของข้อความ

เมื่อเราใช้เครื่องมือ Text Tool และคลิกเลือกข้อความ จะมีคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับข้อความที่เราปรับแต่งได้ใน Property Inspector โดยมีรายละเอียด ดังนี้
      https://sites.google.com/site/krunittayacnp/kickrrm-xnuraks-sing-waedlxm/kickrrm5