การนำรูปภาพมาใช้งานในโปรแกรม Flash

                โปรแกรม Flash สามารถรองรับการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพทั้งแบบบิตแมพ (Bitmap) และ ภาพเวคเตอร์ (vector) รูปแบบภาพบิตแมพ (Bitmap) เช่น JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, PCT, PSD,PIC รูปแบบภาพเวคเตอร์ (vector) เช่น WMF, EMF, AI, EPS, DX F, SGI, PNTG, QTIF

แบบที่ 1 Import to Stage เป็นการวางภาพไว้บน stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่

ขั้นที่ 1 คลิกเมนู File -> Import > Import to Stage...


ขั้นที่ 2 คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open


ขั้นที่ 3 ภาพจะถูกนำเข้า และวางบน stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่

แบบที่ 2 Import to Library เป็นการนำภาพเข้ามาเก็บไว้ใน Library ในรูปแบบซิมโบล
เมื่อต้องการนำมาใช้จึงหยิบจากLibrary มาวางที่ Stage

ขั้นที่ 1 คลิกเมนู File -> Import > Import to Library...


ขั้นที่ 2 คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open


ขั้นที่ 3 ภาพจะถูกนำเข้า และเก็บไว้ใน Library

การปรับแต่งภาพบิตแมพ (bitmap)

          ภาพบิตแมพ (bitmap) ที่นำเข้ามาในโปรแกรมนั้น สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของภาพให้มีคุณภาพ เช่น การปรับภาพให้นุ่มเพื่อลดรอยหยัก การกำหนดระดับการบีบอัดข้อมูล

ขั้นตอนการปรับแต่ง

ขั้นที่ 1 ที่หน้าต่าง Library (เปิดได้โดย กด F11 หรือ คลิกเมนู Window > Library)
คลิกชื่อภาพที่ต้องการปรับแต่ง และคลิกสัญลักษณ์ Properties


ขั้นที่ 2 ปรับแต่งค่าต่างๆ ที่หน้าต่าง Bitmap Properties


             รายละเอียดการ ปรับแต่ง duck คือชื่อของไฟล์ภาพ สามารถแก้ไขเปลี่ยนชื่อได้ ถ้าคลิกเลือก Allow smoothing จะทำให้ภาพมีความนุ่มขึ้น ลดรอยหยักบริเวณรอยต่อของสี  ถ้าไม่เลือก Use document default quality จะทำให้สามารถกำหนดคุณภาพของภาพได้  โดยเติมตัวเลข 1-100 ซึ่งสูงสุดคือ 100 หมายถึงคุณภาพเหมือนต้นฉบับ คือไม่บีบอัดเลย  (ค่าตัวเลขน้อย ภาพจะไม่คมชัด แต่ขนาดไฟล์จะเล็ก)

การแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector)

             การแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector) จะช่วยให้สามารถแก้ไข ดัดแปลง ภาพที่เป็นเวคเตอร์ ทำได้ง่าย และทำให้ขนาดของไฟล์มีขนาดเล็กและสามารถลบภาพต้นฉบับออกจาก Library ได้ โดยไม่มีผลกับภาพเวคเตอร์ที่แปลงแล้ว

ขั้นตอนการแปลง

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกภาพบิตแมปบน stage


ขั้นที่ 2 คลิกเมนู Modify > Bitmap > Trace Bitmap...


ขั้นที่ 3 คลิกเมนู Modify > Bitmap > Trace Bitmap...


กรณีปรับค่าตามตัวอย่าง ภาพที่ จะได้ดังภาพ


          หากต้องการภาพที่มีความละเอียด ที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับ ค่าตัวเลขจะต้องปรับให้น้อยที่สุดดังภาพ และจะได้ผลดังภาพขวามือพร้อมจะนำไปใช้งานต่อไป

       

หมายเหตุ : การปรับค่าตัวเลขเพื่อให้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ จะทำให้ความจุของไฟล์มีขนาดมากขึ้น