การทำงานกับเสียง

สามารถนำเข้าไฟล์เสียงชนิดต่อไปนี้ได้
     WAV (ใช้ได้กับวินโดวส์เท่านั้น)
     AIFF (ใช้ได้กับเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น)
     MP3 (ใช้ได้ทั้งกับวินโดวส์และแมคอินทอช)

               แต่ถ้าเราติดตั้งโปรแกรม QuickTime ในเครื่อง เราจะสามารถนำเข้าไฟล์เสียงเหล่านี้ได้แก่ AIFF,QuickTime,Sun AU เรานำเข้าไฟล์เสียงโดยเลือกที่คำสั่ง File>Import>Import to library… จะปรากฏหน้าต่าง Import ขึ้นมา ให้เราคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม Open ไฟล์เสียงจะถูกนำเข้ามาเก็บไว้ในพาเนล Library รวมกับซิมบอลอื่นๆ โดยมีไอคอนเป็น       
        

การนำเสียงมาใช้ในมูฟวี่
          ขอแนะนำให้ใส่เสียงไว้ในเลเยอร์ที่แยกออกมาเพื่อจะได้ไม่ปะปนกัน ดังตัวอย่างในรูปเราต้องการแทรกเสียงในเฟรมที่ 1 ให้เราเริ่มโดยคลิกขวาที่เลเยอร์1 เลือกคำสั่ง Insert Layer เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่สำหรับใส่เสียง จากนั้นลากชื่อไฟล์เสียงจากพาเนล LIBRARY มาไว้บนสเตจ สังเกตบนไทม์ไลน์จะปรากฏภาพคลื่นเสียงในช่องเฟรมของเลเยอร์นั้น              นอกจากกดคีย์  Enter  เพื่อทดลองเล่นมูฟวี่แล้ว เรายังสามารถเลื่อนหัวอ่านมาที่ช่องเฟรมที่ใส่เสียงไว้เพื่อฟังเสียงได้ถ้ามีหลายเสียงที่เราต้องการให้เล่นพร้อมกัน ให้สร้างเลเยอร์แยกกันสำหรับแต่ละเสียง โดยเสียงที่เรียงซ้อนกันต่างเลเยอร์ในช่องเฟรมเดียวกันจะถูกเล่นพร้อมกัน

ลบไฟล์เสียงที่นำเข้ามา

           เมื่อใดที่ต้องการลบเสียงในเฟรมนี้ ให้คลิกขวาเลือกคีย์เฟรมที่ใส่เสียง (ในตัวอย่างนี้คือเฟรมที่ 1) เลือกคำสั่ง Clear Keyframe (หรือเลือกที่เฟรม และเลือกคำสั่ง Insert>Clear Keyframe จากเมนูก็ได้) สังเกตว่าเฟรมจไม่มีภาพรูปคลื่นเสียงอีกต่อไป แสดงว่าเสียงถูกลบออกจากเฟรมนั้นแล้ว