แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์

Definitive Stamp


หน้าหลัก  แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์  แสตมป์ที่ระลึก กระดานถาม-ตอบ

แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นแสตมป์ที่ใช้เป็นประจำในรัชกาลปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นชุดแรกประมาณปีพ.ศ. 2490 ซึ่งจะเป็นภาพบรมสาทิสลักษณ์(ภาพเหมือน)ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันโดยจนถึงขณะนี้พิมพ์จำหน่ายไปแล้ว 9 ชุด จากชุดที่ 1(ชุดสยาม)
จนถึงชุดที่ 9 ซึ่งยังคงพิมพ์ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันครับ

ผู้รักในการสะสมแสมตป์มักให้ความสนใจกับแสตมป์พระบรมฉาลักษณ์มากกว่าแสตมป์ที่ระลึกเนื่องจากการจะเก็บสะสมในแต่ละชุดให้ครบทุกดวงนั้นทำได้ยากมาก ต้องมีใจรักและมีความอดทนจริง ๆ ประกอบกับแสตมป์ในแต่ละชุดเป็นแสตมป์ที่มีราคาสูง ตั้งแต่ 10 บาท ไปจนถึง 500 บาท และมักถูกนำไปใช้ไปในการส่งพัสดุภัณฑ์ไปต่างประเทศ และมักไม่ค่อยได้ติดตามซื้อหามาเก็บไว้เมื่อจะมาจัดเป็นชุดสะสมจึงทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงที่มีราคาสูง ๆ มักกลายเป็น"ตัวติด" เสมอ
แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์มีความสวยงามและน่าพิศมัยมากกว่าแสตมป์ที่ระลึกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้ หากขวนขวายมาเก็บสะสมในCollection ก็จะหลงไหลและนับนานวันราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นแน่นอนครับ

* ชุดที่ 1
* ชุดที่ 2
* ชุดที่ 3
* ชุดที่ 4
* ชุดที่ 5
* ชุดที่ 6
* ชุดที่ 7
* ชุดที่ 8
* ชุดที่ 9