แสตมป์ที่ระลึก

commemorative stamp


หน้าหลัก  แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์  แสตมป์ที่ระลึก กระดานถาม-ตอบ

แสตมป์ที่ระลึกเป็นแสตมป์ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ออกหรือจัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสพิเศษ หรือโอกาสสำคัญ ๆ ในวาระต่าง ๆ ซึ่งในปีหนึ่งจะออกมาหลายชุดทั้งชุดแสตมป์ที่ระลึกที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ชุดที่ระลึกวันปีใหม่ ชุดที่ระลึกวันสงกรานต์ ชุดที่ระลึกสัปดาห์วันเด็ก ฯลฯ หรืออาจเป็นแสตมป์ที่ระลึกที่ออกเฉพาะกิจเช่น ชุดที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ เป็นต้น
เนื่องจากเป็นแสตมป์ที่ออกเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ในรอบปีหลายครั้ง จำนวนที่พิมพ์มักจะไม่มากนักและจะมีภาพหรือสัญลักาณ์สวยงามแสดงและสื่อถึงวาระต่าง ๆ ที่บ่งไว้ให้ระลึกถึง

* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2534 ..มะแม
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2535 ..วอก
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2536 ..ระกา
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2537 ..จอ
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2538 ..กุน
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2539 ..ชวด
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2540 ..ฉลู
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2541 ..ขาล
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2542 ..เถาะ
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2543 ..มะโรง
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2544 ..มะเส็ง
* วันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2545 ..มะเมีย