แนะนำตัวครูณภัศสินี  มุจรินทร์รัตน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

                                                                                            โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
                                                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40