ใบความรู้ที่๒

ใบงานที่ ๒
ลบริ้วรอยให้ภาพถ่าย ๑ (Retouch)

คำสั่ง ให้นักเรียนลบริ้วรอยของภาพถ่ายโดยใช้เครื่องมือ Healing Brush Tool

ขั้นตอนการลบสิวและริ้วรอยต่างๆด้วยเครื่องมือ Healing Brush Tool 

    คลิกเลือกเครื่องมือจากนั้นนำมาวงรอบสิวหรือไฝริ้วรอยที่ต้องการลบ 
จากนั้นดึงมาที่พื้นที่ที่เรียบ ริ้วรอยนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยผิวเรียบ 

   -จากสองภาพนี้ให้นักเรียนลบไฝและขี้แมลงวันบนใบหน้าและที่หน้าอก

เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน save รูปเป็นไฟล์ jpg

Comments