ขั้นตอนการสร้าง e-Book
            การสร้าง e-Book ที่จะแนะนำเป็นเทคนิคการสร้างที่ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้สร้างเพียงแต่เตรียมภาพที่จะใช้ประกอบe-Book คัดลอกมาไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง คลิกที่เข้าโปรแกรม FlipAlbum Vista Proจะได้หน้าต่างของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro ออกมาดังรูป(ถ้าไม่ปรากฏให้เลือกคำสั่ง File, Start Wizard)

 

ต้องการสร้างหนังสือเล่มใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม Cancel ก็จะได้หนังสือเล่มใหม่ดังรูป
       หนังสือดังกล่าวจะมีเพียง 2 หน้า คือ หน้าแรก และหน้าสุดท้าย ส่วนหน้าอื่น ๆ ผู้สร้างสามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามที่ต้องการ

https://sites.google.com/site/krumilkcomroom/lesson/lesson2 https://sites.google.com/site/krumilkcomroom/lesson/lesson2/kar-srang-hnangsux-e-book/kar-srang-hna-kradas  https://sites.google.com/site/krumilkcomroom/home