ข่าวครูลำพึง

 • กิจกรรมเข้า่ค่ายลูกเสือโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร     วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2555  โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  ตำบลโนนกลาง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์  และลูกเส ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:28 โดย Lampeung Piamsathi
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี     พรรษา คือ ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติธรรมอยู่วัดใดวัดหนึ่งโดยตลอดจะไปค้างคืนที่วัดอื่นไม่ได้ ข้อห้ามท ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย Lampeung Piamsathi
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดได้เลยจ้า.....

 • FluidMechanics2.ppt   2363กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:55 โดย Lampeung Piamsathi (เวอร์ชัน 1)
 • Fluiddynamics.ppt   2220กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:55 โดย Lampeung Piamsathi (เวอร์ชัน 1)
 • fluids2.ppt   1373กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:53 โดย Lampeung Piamsathi (เวอร์ชัน 1)
 • fluid (ของไหล).ppt   937กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:52 โดย Lampeung Piamsathi (เวอร์ชัน 2)
  ‎แหล่งความรู้ของไหล‎
 • 04. ใบความรู้ 2.doc   74กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:49 โดย Lampeung Piamsathi (เวอร์ชัน 2)
  ‎ใบความรู้เรื่อง กฎของพาสคัล และหลักของอาร์คีมิดีส‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร