Mr.Adisorn Klahan

สวัสดีครับ
ครูกวาง...ขอต้อนรับเข้าสู่แหล่งเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล
โรงรียนแก่งคอย

ผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ
โรงเรียนแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
 
ผู้ฝึกสอนทีมแอโรบิค
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง
โรงเรียนแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

    
ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
โรงเรียนแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

    
    
   
ผู้ฝึกสอนทีมคีตะมวยไทย
โรงเรียนแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี


    
ผู้ฝึกสอนทีมแอโรบิค
โรงเรียนแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี