นางสาวฤทัยรัตน์ ทองนวน

611 วันนับตั้งแต่
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.11 กลุ่มสาระสังคมศึกษา

624 วันนับตั้งแต่
เปิดภาคเรียนที่ 2/2555

คะแนนเก็บนักเรียน (พื้นฐาน)

สวัสดีคะนักเรียนทุกคน ครูกุ้งได้นำคะแนนเก็บของทุกคนขึ้นหน้าเว็ปให้แล้ว กรุณาตรวจสอบคะแนนของนักเรียนว่าส่งงานครบหรือไม่และติดตามส่งงานให้เป็นปัจจุบันด้วยคะ