แห่เทียน

แห่เทียนอุบล

ข่าวกรองทอง


ดาวน์โหลดใบความรู้ ใบงาน

  • ใบงาน วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน.docx   74กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:45 โดย กรองทอง เปรมเจริญ (เวอร์ชัน 1)
    ‎ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ม.3‎
  • กลวิธีการอ่านแบบผ่าน.docx   16กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:38 โดย กรองทอง เปรมเจริญ (เวอร์ชัน 1)
    ‎ใบความรู้ทักษะการอ่าน‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า downloadไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget