สงครามโลกครั้งที่ 2  (World War II)

        
        สงครามโลกครั้งที่สอง ( World War II หรือ Second World War) เป็นความขัดแย้งทางการทหารระดับโลกระดับโลกตั้งแต่ ค.ศ. 1939 ถึง 1945 ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศส่วนใหญ่ในโลก รวมทั้งประเทศมหาอำนาจทั้งหมด  ประเทศผู้ร่วมสงครามรวมตัวกันเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่าย คือ  ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ  ระหว่างสงครามมีการระดมทหารกว่า 100 ล้านนาย ด้วยลักษณะของ "สงครามเบ็ดเสร็จ" ประเทศผู้ร่วมสงครามหลักได้ทุ่มเทขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อความพยายามของสงครามทั้งหมด ประเมินกันว่าสงครามมีมูลค่าราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยประการทั้งปวง สงครามโลกครั้งที่สองจึงนับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุด    ใช้เงินทุนมากที่สุดและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่าง 40 ถึงมากกว่า 70 ล้านคน
      สงครามโลกครั้งที่2 เกิดขึ้นในยุโรปเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 โดยกองทัพนาซี (Nazi)ของเยอรมนีภายใต้การนำของอดอฟ ฮิตเล่อร์(Adolf Hitler) ได้เข้าโจมตีรุกรานประเทศโปแลนด์ ด้วยการอ้างว่าไม่ยอมคืนดานซิก(Danzig)และฉนวนโปแลนด์ (Polish Corridor) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชาวเยอรมันอาศัยอยู่มากให้กับเยอรมนี