home


ข่าวครูคัทลียา

  • ฮั่นป้านให้ทุนนร.เอกชนเรียนภาษาจีน นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)            ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึงทุนการศึกษาในระดับปร ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:13 โดย khatthaliya preechom
  • เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ก่อนสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองอุบล ชาวอุบลไม่มีการหล่อเทียนแห่เทียนเช่นปัจจุบ ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย khatthaliya preechom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินส่วนตัว