แนะนำตัว


นางกรัญญา ศรีมูล
ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40