ข่าวกิจกรรม

 • การพัฒนาทักษะชีวิต   ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการปัญหาต่างๆ รอบตัวในสังคมปัจจุบัน  และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต  มี 4 ประการคือ 1) การตระหนักร ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 09:28 โดย กนกพร สุขสาย
 • DLIT เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์มีคุณค่าในทางการศึกษา เพราะเป็น กระบวนการสร้างภูมิปัญญา(Intellectual process) และวิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ศึกษาให้เป็นน ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2559 21:53 โดย กนกพร สุขสาย
 • เพชรยอดมงกุฏอาเซียน 28 กรกฎาคม 2013 นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎอาเซียน ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  กร ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2556 07:38 โดย กนกพร สุขสาย
 • รับเกียรติบัตรรางวัลรัฐสภา   นักเรียน ม.5/18 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรับรางวัลชนะเลิศโครงงานจากรัฐสภา "โครงงานเยาวชนเบ็ญจะมะมหาราชสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น    ขันหมากเบ็ง"
  ส่ง 23 ธ.ค. 2555 06:40 โดย กนกพร สุขสาย
 • Sysposium SN Project 26 กันยายน 2555 โครงการ "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ (Social Network)" จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) โรงเรียนในโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2555 10:21 โดย กนกพร สุขสาย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

kanokporn

การละเล่น แมวกินปลาปิ้ง


 
 
https://plus.google.com/communities/117448110113649633748?hl=th
ข้อมูลผู้เรียน ส31111 ประวัติศาสตร์ 2559
ข้อมูลผู้เรียนวิชาหน้าที่พลเมือง
http://qakm.lib.ubu.ac.th/picture/
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget