ข่าวครูกนกพร

  • อบรม Social Network เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2555 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้ Social Network สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ ให้กับคุณครู 10 โรงเรียน ...
    ส่ง 12 พ.ค. 2555 07:11 โดย Kanokbhorn Suksai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารครูกนกพร

  • English Name.docx   16กิโลไบต์ - 10 เม.ย. 2555 19:44 โดย Kanokbhorn Suksai (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ดาวโหลดเอกสาร


กนกพร สุขสาย

วิดีโอ YouTube


    
หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติศาสตร์ 2