ประวัติการฝึกอบรม

  รายวิชาที่สอน 2/2553

   หน้าที่พิเศษ

   รวมแหล่งข้อมูล

   วิชาที่สอนเทียบโอน

   วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัส 2104-2110

   จุดประสงค์รายวิชา

   1.        เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ

   2.        เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ การเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกล และทางไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

   3.        เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

    

    มาตรฐานรายวิชา

   1.             เข้าใจหลักการของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

   2.             ประกอบตัวถังและทดสอบงานท่อเครื่องทำความเย็น

   3.             ตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็น   

    

   คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

   Č
   Ċ
   ď
   Unit1.pdf
   (147k)
   Kanit Weanglerst,
   24 ก.ย. 2553 23:39
   Ċ
   ď
   Unit2.pdf
   (537k)
   Kanit Weanglerst,
   24 ก.ย. 2553 23:40
   Ċ
   ď
   Unit3.pdf
   (234k)
   Kanit Weanglerst,
   24 ก.ย. 2553 23:40
   Ċ
   ď
   Unit5.pdf
   (143k)
   Kanit Weanglerst,
   24 ก.ย. 2553 23:40
   Ċ
   ď
   Unit6.pdf
   (293k)
   Kanit Weanglerst,
   24 ก.ย. 2553 23:41
   Comments