วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัส 2104-2110

จุดประสงค์รายวิชา

1.        เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ

2.        เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ การเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกล และทางไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

3.        เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

 

 มาตรฐานรายวิชา

1.             เข้าใจหลักการของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2.             ประกอบตัวถังและทดสอบงานท่อเครื่องทำความเย็น

3.             ตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็น   

 

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

Ċ
Unit1.pdf
(147k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 23:39
Ċ
Unit2.pdf
(537k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 23:40
Ċ
Unit3.pdf
(234k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 23:40
Ċ
Unit5.pdf
(143k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 23:40
Ċ
Unit6.pdf
(293k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 23:41
Comments