ครูจรัญญา เทพพรบัญชากิจ

อาจารย์ จรัญญา  เทพพรบัญชากิจ 
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยพายัพ
- ปริญญาโท : ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านกวดวิชา
สถาบันกวดวิชา RAC และ ไลเซียม ประสบการณ์ร่วม 20 ปี
- ได้รับเชิญให้สอนการทำข้อสอบภาษาอังกฤษในโรงเรียนต่างๆมากมายทั่วภาคเหนือ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
 • เชียงใหม่
  • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่
  • โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
  • โรงเรียนสันกำแพง
  • โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ
  • โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
  • โรงเรียนวชิรวิทย์
 • พะเยา
  • โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 • เชียงราย
  • โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย
 • ลำพูน
  • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
  • โรงเรียนส่วนบุญโญปถมภ์
  • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  • โรงเรียนจักรคำคณาธร
 • ลำปาง
  • โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 •  น่าน
  • โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
  • โรงเรียนปัว
  •  โรงเรียนเชียงกลาง
 • และอื่นๆ


Website : www.krujaranya.com
Email : krujaranya@gmail.com
โทรศัพท์ : 088-5471076
ที่อยู่ : 9/5 ถ.สามล้าน ซอย 1 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000