โปรแกรมแปลงเลขฐาน

โปรแกรมแปลงเลขฐาน หรือ BASE NUMBER สามารถแปลงเลขฐานได้ 4 รูปแบบ ได้แก่
1. แปลงเลขฐาน 10 -> ฐาน 2                                        2. แปลงเลขฐาน 2   -> ฐาน 10
3. แปลงเลขฐาน 10 -> ฐาน 16                                      4. แปลงเลขฐาน 16 -> ฐาน 10
แสดงตัวอย่างของโปรแกรมตามภาพด้านล่างค่ะ
ภาพการออกแบบโปรแกรม

screen of base number app


ภาพโค๊ดบล็อก

Block Code of Base Number App

Comments