หน้าหลัก

     "มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
  • หนังสือพิมพ์    หน้งสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์    หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
    ส่ง 17 มี.ค. 2563 22:24 โดย Donyaa Dj
  • การศึกษาไทย      ข่าวการศึกษาไทย
    ส่ง 17 มี.ค. 2563 22:38 โดย Donyaa Dj
  • ระบบ Entrance กับ Admission อันไหนดีกว่ากัน        ระบบ Entrance กับ Admission อันไหนดีกว่ากัน  รายละเอียดเพิ่มเติม
    ส่ง 2 ก.ค. 2559 00:47 โดย Donyaa Dj
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า Download