การตกแต่งห้องครัว

    

ห้องครัว   เป็นที่สำหรับประกอบอาหาร ดังนั้นควรอยู่ห่างจากห้องนอนหรือส่วนหลังของบ้านเพื่อไม่ให้มีกลิ่นและเสียงรบกวน มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อช่วยขจัดกลิ่น ห้องครัวเป็นห้องที่ต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ ดังนั้นพื้นครัวจึงควรเป็นวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย และไม่ลื่น 
วิธีการจัดตกแต่ง
การวางรูปแบบ   ห้องครัวโดยทั่วไปมีการวางรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดแบบชิดผนังด้านเดียวหรือแบบเส้นตรง
   นิยมใช้กับบ้านที่มีเนื้อที่จำกัด
2. การจัดวางแบบชิดผนังสองด้าน
  หรือแบบตัวแอล ใช้กับห้องครัวลักษะแคบและยาว
3. การจัดแบบชิดผนังสามด้าน หรือแบบตัวยู  เหมาะสำหรับห้องครัวที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า
4. การจัดแบบเส้นขนาน   ใช้สำหรับห้องครัวที่ประตูอยู่ตรงข้ามกัน 2 ประตู

การวางเครื่องเรือนในห้องครัว  ควรยึดหลักความสะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และทำความสะอาดง่าย ดังนี้

เครื่องเรือน

วิธีการจัดวาง

เตาหุงต้ม

ควรวางไว้ที่โปร่ง ไม่ไกลจากที่เตรียมอาหาร

โต๊ะเตรียมอาหาร

ควรออกแบบให้ติดกับโต๊ะวางภาชนะหุงต้ม ใต้โต๊ะเป็นตู้สำหรับเก็บเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร    

อ่างล้างจาน

ควรวางต่อจากโต๊ะเตรียมอาหาร

ตู้ติดฝาสำหรับเก็บจานชาม

ควรจัดวางให้ไกลจากอ่างล้างจาน

ชั้นหรือที่คว่ำจานชา แก้วน้ำ

ควรติดผนังเหนืออ่างล้างจานหรือวางไว้ข้าง ๆ อ่างล้างจาน

ตู้เย็น

ควรตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร (ถ้าพื้นที่ในครัวไม่เพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องตั้งไว้ในครัวเสมอไป)

สีของห้องครัวและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดและตกแต่ง  ควรเป็นสีสดใส สว่าง และเย็นเช่น สีเขียวอ่อน สีครีม เป็นต้น 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดและตกแต่งห้องครัว ควรตกแต่งด้วยภาพติดผนังที่เกี่ยวกับอาหารหรือ
ตะกร้าวางผลไม้หลากสี

จัดให้มีที่รองรับขยะหรือเศษอาหาร โต๊ะหรือเคาน์เตอร์สำหรับวางอ่างล้างจานและที่คว่ำจาน  ควรเลือกใช้ชนิดที่ทำจากกระเบื้องหรือสเตนเลส ไม่ควรเลือกใช้ชนิดที่ทำจากไม้ เพราะเมื่อถูกความชื้นระยะหนึ่งอาจขึ้นรา ไม้บวมพอง หรือมีปลวกกัดกินComments