เครื่องมือช่างไฟฟ้า

           ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่เครื่องมือนี้ที่ด้ามจับ  จะมีฉนวนป้องกันไฟฟ้าหุ้มอยู่  เพื่อป้องกันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้แก่ คีม ไขควง ค้อน  และยังต้องมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยงานอื่น ๆ อีก
          1. คีม  คีมช่างไฟฟ้ามีอยู่หลายแบบได้แก
              1.1 คีมปากจิ้งจก เป็นคีมที่ใช้จับอุปกรณ์เล็ก ๆ ที่ไม่สามารถจับด้วยมือขณะทำงาน เช่น    สายไฟ  น๊อต  สกรู  และตะปูตอกเข็มขัด
 
 
 
              1.2 คีมตัด  ใช้สำหรับตัดสายไฟโดยเฉพาะ  มีอยู่  3 ขนาด  ขนาดเล็กตัดสายไฟได้ไม่เกิน  4  ตารางมิลลิเมตร  ขนาดกลางสามารถตัดได้ตั้งแต่ 6–240 ตารางมิลลิเมตร ขนาดใหญ่สามารถตัดสายไฟได้จนถึง  500  ตารางมิลลิเมตร
 
 
 
 

              1.3 คีมปากจระเข้  เป็นคีมที่ใช้งานได้หลายอย่าง ได้แก่  จับสาย  ตัดสายไฟ และใช้งานได้ตามอเนกประสงค์

         2. ไขควง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขันหรือคายตะปูเกลียวหรือสกรู มีหลายชนิดและหลายขนาดบางชนิดใช้งานได้อเนกประสงค์ บางชนิดใช้เฉพาะงานแล้วแต่ลักษณะของงาน ไขควงแต่ละชนิดนั้น   คล้ายกัน  คือ มีส่วนที่เป็นด้ามจับทำด้วยพลาสติก ส่วนที่เป็นไขควงจะเป็นเหล็กกลมหรือสี่เหลี่ยม  ไขควงที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป  แบ่งออกได้ดังนี้
              2.1 ไขควงปากแบน  เป็นไขควงที่ใช้สำหรับขันสกรูที่มีตัวเป็นช่องผ่าตลอด  ไขควงแบนมีหลายขนาด  บางชนิดออกแบไว้ขันสกรูและวัดตรวจไฟฟ้าได้ด้วย

 

 

            2.2 ไขควงปากแฉก  เหมือนไขควงปากแบน  แต่ต่างกันตรงปลายปากของไขควงซึ่งจะทำเป็น   สี่แฉก  ใช้ขันสกรูที่มีหัวเป็นร่องผ่า 4 แฉก

 

           2.3 ไขควงบล็อก เหมือนไขควงปากแบนแต่ต่างกันตรงที่ปลายไขควง ซึ่งจะทำเป็นบล็อก      หกเหลี่ยม  ใช้สำหรับขันน๊อตหัวเหลี่ยม

 
Comments