หน้าแรก


ข่าวกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Maipracha

 • ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 ตุลาคม 2554 คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ซึงนำโดย ผู้อำนวยการ เพิ่มนาก้อนทอง รองผอ.สุระ เพชรโรจน์ และ รองผอ.วสันต์ จันทร์หอม ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2554 00:45 โดย Suwaree Chompoopruek
 • อบรม Network การอบรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์การเรียนการสอน โครงการพัฒนานวัตกรรมโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27วันที่ 27 - 29 กันยายน 2554  โรงแรมเพชรรัชต์การ ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2554 00:26 โดย Suwaree Chompoopruek
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:35 โดย Suwaree Chompoopruek
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาาน์โหลดใบความรู้ใบงาน

 • The Philosophy of Sufficiency Economy.doc   65กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:58 โดย Suwaree Chompoopruek (เวอร์ชัน 1)
 • Treasure Hunt Work Sheet.docx   23กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:46 โดย Suwaree Chompoopruek (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า downloadไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หน้าเว็บย่อย (1): Downloads