♦เริ่มต้นสร้างไซต์

เริ่มต้นสร้าง Site
1. สมัครเข้าใช้งาน โดยเข้าไปที่ URL: www.google.com/sites แล้วลงชื่อเข้าใช้ Gmail โดยกรอก Email และ Password คลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน” 
2. เลือกปุ่ม “สร้าง” 

3. เลือกเทมเพลตที่จะใช้ หากต้องการเลือกดูเทมเพลตอื่นๆ ให้คลิกที่ “เลือกดูเพิ่มเติมในแกลเลอรี่” ซึ่งในที่นี้จะเลือกเป็นแบบแม่แบบว่างเปล่า

4. ตั้งชื่อไซต์(title) ของคุณ สำหรับส่วนของตำแหน่งไซต์ google sites 
จะทำการตั้งให้โดยอัตโนมัติ
5. เลือกธีมแสดงในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนในภายหลังได้
6. ตัวเลือกเพิ่มเติม จะให้ใส่คำอธิบายเว็บไซต์และมีให้เลือกว่าเนื้อหาภายในเว็บไซต์เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น


7. พิมพ์รหัสตามที่ปรากฏเพื่อยืนยันว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่ Bot ของ Google หรือ Spam จากเว็บ ต่างๆ
8. คลิกปุ่ม “สร้าง”
9. เมื่อสร้างไซต์เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์ดังภาพ จากนั้นเริ่มตกแต่งเว็บไซต์


Comments