♦การใส่ป้ายหัวเว็บไซต์

1. ใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก เช่นโฟโตช็อป สร้างป้ายหัวเว็บไซต์ ขนาด 1,000x150 พิกเซล โดยประมาณ
        2. บันทึกไฟล์เป็นสกุล png หรือ jpg หรือ gif
        3. ที่ป้าย เพิ่มเติม เลือก แก้ไขการออกแบบไซต์
        4. คลิกเมาส์บริเวณส่วนหัวของไซต์
        5. กำหนดค่าส่วนหัวของไซต์โดยเลือก ใช้ขนาดโลโก กำหนดการจัดแนว แนวตั้ง กลาง แนวนอน กึ่งกลาง
        6. เลือกโลโกที่กำหนดเอง เลือกไฟล์ ที่สร้างไว้ในข้อ 1 เมื่ออัพโหลดเรียบร้อย คลิก ตกลง
        7. ที่แทปด้านบน แก้ไขการออกแบบไซต์ เลือก กำหนดเอง พิมพ์ค่า 1000 px
        8. โลโก หรือป้ายเว็บไซต์ที่สร้างและอัพโหลดจะปรากฏด้านบนของไซต์

                    เอาแบบสวยๆเลยนะครับ...

ตัวอย่างป้าย

                     ถ้าทำป้ายไม่เป็น คลิกที่นี่ เลยครับ

  ♦หากไม่มีโปรแกรมโฟโต้ช็อป ให้ไปทำที่เว็บนี้เลยครับ http://flash-mini.com/photoeditor/

ตัวอย่างป้ายที่่ทำบนเว็บแต่งภาพฟรี


Comments