♦ การแทรกไฟล์แฟลชในเว็บ

      สามารถทำได้ดังนี้
      1.) ไปที่ เพิ่มเติม (more)
      2.) คลิกที่ จัดการไซต์ (Manage site)



      3.) ไปที่ไฟล์แนบ (Attachments)   หมายเลข 1
      4.) อัพโหลดไฟล์แฟลชไปเก็บไว้ในไดร์ฟ หมายเลข 2
      5.) คลิกขวาที่ ดาวน์โหลด(หลังชื่อไฟล์) เลือก คัดลอกที่อยู่ลิงก์ หมายเลข 3


      6.) ที่หน้าเว็บที่ต้องการแทรกไฟล์แฟลช คลิก 1. แทรก   2. แกดเจ็ตเพิ่มเติม 

        
        7.) คลิกที่  1. สาธารณะ   2. แล้วพิมพ์คำว่า flash wrapper   3. คลิกค้นหา  4. เลือกแกดเจ็ต flash wrapper



      8.) ป้อน ลิงก์ไฟล์แฟลชที่คัดลอกมาตามข้อ.3 ในช่อง flash url   2. กำหนดความกว้าง สูง ตามต้องการ 3. ตั้งชื่อ  4. คลิก ตกลง

       ผลที่ได้


Comments