แผ่นบันทึกเสียง

เพลงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
1.เพลงความขยัน
2.เพลงความประหยัด
3.เพลงความซื่อสัตย์
4.เพลงหนูมีวินัย
5.เพลงความสุภาพ
6.เพลงความสามัคคี
7.เพลงมีน้ำใจ
8.เพลงความสะอาด
ċ
ความขยัน1.wma
(1725k)
bussaba sirijantopas,
23 ธ.ค. 2552 22:28
ċ
ความซื่อสัตย์1.wma
(1497k)
bussaba sirijantopas,
23 ธ.ค. 2552 22:29
ċ
ความประหยัด1.wma
(3003k)
bussaba sirijantopas,
23 ธ.ค. 2552 22:30
ċ
ความสะอาด1.wma
(2092k)
bussaba sirijantopas,
23 ธ.ค. 2552 22:31
ċ
ความสามัคคี1.wma
(2104k)
bussaba sirijantopas,
23 ธ.ค. 2552 22:32
ċ
ความสุภาพ1.wma
(2016k)
bussaba sirijantopas,
23 ธ.ค. 2552 22:32
ċ
มีน้ำใจ1.wma
(1760k)
bussaba sirijantopas,
23 ธ.ค. 2552 22:33
ċ
หนูมีวินัย1.wma
(1538k)
bussaba sirijantopas,
23 ธ.ค. 2552 22:33
Comments