หน้าแรก


โดย

ครูอุรชา แก้วโสนด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรี
สังกัด สพม.18
e-mail: auracha299@gmail.com