หน้าแรก


โดย

ครูอุรชา แก้วโสนด
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรี
สังกัด สพม.18
e-mail: auracha299@gmail.com