หน้าแรก

ข่าวครูอธิศ - NEWS

 • ดูงานการประเมินโรงเรียนใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ตุลาคม 2554 --- โรงเรียนขัติยะวงษา ได้ส่งครูหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไปศึกษาดูงานการประเมิน โรงเรียนที่ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2554 00:02 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์
 • อบรม Social Network 27 - 29 กันยายน 2554 -- ครูอธิศ ไชยคิรินทร์ ได้เข้ารับการอบรม "การใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอน" (Social Network) จัดโดย สพม. เขต ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2554 00:00 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์
 • อบรม Master Teacher ระหว่างวันที่ 16 - 20  สิงหาคม 2553 ครูอธิศ ไชยคิรินทร์ ได้เข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2554 21:24 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์
 • มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553 3 เมษายน 2553 - รับมอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีการประชุมผู้ปกครองที่หอประชุม โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียน ส่วนคณะครูรับรายงานตัวและรับมอบตัวในห้องเร ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2554 06:27 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์
 • งานเกษียณอายุผู้อำนวยการ-ครู-นักการ ปี ๒๕๕๓ วันที่ 29 กันยายน 2553 - มีงานเลี้ยงมุทิตาจิตแก่ ผู้อำนวยการ ครูและนักการภารโรงของโรงเรียนขัติยะวงษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน คือ ผอ ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2554 05:36 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


DOWNLOAD - ดาวน์โหลดใบงาน - ใบความรู้

 • 2. Reported Speech.pptx   97กิโลไบต์ - 15 ก.พ. 2555 05:39 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์ (เวอร์ชัน 1)
 • 1. Reported Speech.pptx   145กิโลไบต์ - 15 ก.พ. 2555 05:38 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์ (เวอร์ชัน 1)
 • Clothes.docx   183กิโลไบต์ - 15 ธ.ค. 2554 06:06 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์ (เวอร์ชัน 1)
 • Few, a few, little, a little.doc   188กิโลไบต์ - 11 ธ.ค. 2554 00:36 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์ (เวอร์ชัน 1)
 • Pronouns.doc   291กิโลไบต์ - 11 ธ.ค. 2554 00:32 โดย อธิศ ไชยคิรินทร์ (เวอร์ชัน 1)
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า Download
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Comments