Captivat-load

 การเชื่อมไฟล์บทเรียนในโปรแกรม Captivate
:: ในการสร้างงานจากโปรแกรม Captivate ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน หรือแบบทดสอบ เราควรสร้างงานแยกเป็นไฟล์เดี่ยวๆ ไว้ แล้วสร้างไฟล์หน้าเมนูหลัก เพื่อใช้ในการเรียกไฟล์ต่างๆ เข้ามาทำงาน โดยอาศัยไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมแฟลช เป็นตัวเชื่อมไฟล์ ในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างการเชื่อมไฟล์ โดยไฟล์บทเรียนหน่วยที่ 1 ที่สร้างจาก Captivate ตั้งชื่อว่า chapter1.swf เรามาดูวิธีการเชื่อมไฟล์กันดีกว่าครับ..
 
1. เปิดโปรแกรม Captvate สร้างสไลด์เปล่า 1 สไลด์ เพื่อทำเป็นหน้าเมนูหลัก ใช้ Text Caption พิมพ์ข้อความ แล้วทำการเพิ่มปุ่ม (Button) เปลี่ยนชื่อปุ่ม เพื่อจะให้ใช้เรียกไฟล์ต่างๆ ตามต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
 
 
2. ทำการสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมา แล้วคลิกที่ปุ่ม Animation
 
 
3. จากนั้นเปิดไฟล์ load1.swf ที่เราได้ทำการสร้างไว้แล้ว
 
 
 
4. เลือกแท็ป Option เพื่อลดเวลาแสดงสไลด์ลงเหลือ 1 วินาที หรือจะใช้เวลาค่าเดิมไม่ปรับก็ได้
 
 
5. กลับไปที่สไลด์เมนูหลัก คลิกขวาที่ปุ่ม หน่วยที่ 1 เลือก Properties ปรับค่าดังภาพ
 
 
6. ทดสอบโปรแกรมโดยการกดปุ่ม F4
 
Comments