++กำลังทำการย้ายเว็บนี้ไปที่ www.apivat.com 
 
 
 
 
 การจัดการ Server 2003 ในโรงเรียน
  
   ปัญหาส่วนใหญ่ที่หนักอกหนักใจครูที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือการจัดการและดูแลเครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน ซึ่งอาจจะง่ายสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ แต่มันเป็นเรื่องยากมากๆ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เครื่องแม่ข่าย ไม่รู้จะจัดการอย่างไรเพื่อใช้งานให้เกิดประโยชน์ บางโรงเรียนถึงกับไม่เปิดใช้งานเลยก็มี
 
     อินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ ADSL 8 M ของ TOT
    เครื่องแม่ข่ายลง Server 2003 และโปรแกรม kerio winroute firewall เพื่อทำเป็น DHCP  NAT Proxy Server Authenticate และ Log File
     ส่วนระบบสมาชิก ทำใน Active Directory แล้วให้ Kerio ดึงข้อมูลมา Authen ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต 
     รายชื่อครูและนักเรียน นำเข้าจากไฟล์ Excel แปลงให้เป็น csv แล้วใช้คำสั่ง dsadd ทำเป็น Batch File เพิ่มรายชื่อลงใน AD
  ตัวอย่างคำสั่ง..
dsadd user CN=apivat,OU=school,DC=hoksib,DC=com -fn อภิวัฒน์ -ln วงศ์กัณหา -display  "อภิวัฒน์  วงศ์กัณหา" -upn apivat@hoksib.com -pwd 1234 -pwdneverexpires no -disabled no -mustchpwd no -canchpwd no -desc ครู
 
 บทความที่เกี่ยวข้อง
 
 
 การจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
 
   บางโรงเรียนมีห้องเรียนสำหรับใช้การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ที่มีเครื่องจำนวนมากในห้อง แต่ไม่รู้จะจัดการอะไรบ้างที่จะทำให้ง่ายในการดูแลระบบ
 
    ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้ คือ
      เครื่องสำหรับนักเรียน
      โปรแกรม Deep Freez เพื่อกู้ข้อมูลทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
      โปรแกรม Handy Cafe เพื่อล็อคเครื่องตามเวลาที่กำหนด
      โปรแกรม NetOP School ควบคุมการใช้งานของนักเรียน
       เครื่องสำหรับครู
      โปรแกรม Handy Cafe เพื่อกำหนดเวลาใช้งานให้นักเรียน
      โปรแกรม NetOP School เพื่อใช้ควบคุมห้องเรียนของครู
      โปรแกรม ZoomIT เพื่อขยายภาพหรือชี้ในการสอนของครู 
 
  บทความที่เกี่ยวข้อง
 
 
 เทคนิคน่ารู้ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
 
   สื่อการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่หลายๆท่าน อยากสร้างเองแต่ก็มักจะติดปัญหาในการทำให้ได้ดั่งใจ เพราะโปรแกรมทุกโปรแกรมไม่ได้ตอบสนองเราทุกเรื่อง แต่ต้องมีการประยุกต์ใช้เพื่อให้สมบูรณ์ ซึ่งสื่อหนึ่งเรื่อง อาจต้องใช้โปรแกรมอย่างน้อยสามถึงสี่โปรแกรมในการสร้าง
 
  บทความ
 
 
 :: แนวคิดการออกแบบCAI กับ Captivate
 :: การทำ Login ด้วยโปรแกรม Captivate  
 :: การสร้างแฟลช เพื่อใช้เชื่อมไฟล์ใน Captivate 
 :: การเชื่อมไฟล์บทเรียนในโปรแกรม Captivate 
 :: การสร้างปุ่มออกจากโปรแกรม Captivate 
 :: การชี้เม้าที่ปุม/รูปภาพแล้วมีเสียงใน Captivate 
 :: การทำเมฆลอยในโปรแกรมแฟลช
 :: การสร้างปุ่มปิด/เปิดเสียงในแฟลชเพื่อใช้กับ CP
 ::  การไม่ให้แสดงแถบควบคุมเมื่อ Publish แล้ว