Матохнюк Ірина Михайлівна, атестація


Матохнюк Ірина Михайлівна

вчитель початкових класів

Освіта: повна вища

Спеціальність: вчитель початкових класів шкіл для дітей з порушеннями мовлення

Стаж роботи: 9 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Педагогічні креда:  Навчаючи інших, вчитись самій.

                                    В житті все робити з любов`ю.

                                    За кожний мій вчинок, щоб діти могли

                                    згадати мене добрим словом.

Методична тема, над якою працює педагог:

Формування особистості молодшого школяра засобами слова»

Основні завдання:

- формувати розвинену багату пам`ять як умову для повноцінного розумового досвіду;

- вчити спостерігати, щоб схоплювати найістотніше в предметах, явищах, виділяючи їх ознаки в повній мірі;

- розвивати творчу уяву ( уміння бачити навколо себе дивовижне, незвичайне );

- збагачувати мовний словник ( синоніми, омоніми, антоніми, ряд споріднених слів, епітети, порівняння, тощо );

- пробуджувати інтерес до навчання, робити його цікавим, пізнавальним, розвивальним;

- сприяти процесу становлення ціннісних орієнтирів дітей з особливими освітніми потребами.

 

Основний принцип: “Подумай, доведи, порівняй, відгадай, зроби висновок” - так налаштовую учнів, прагнучи розвинути їхній інтерес до навколишнього, їхню фантазію, думку.

 

Головне: сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої – розвиток життєтворчих навичок дітей.

 

Прогнозовані результати:

- зростання самостійності розумової діяльності та критичності мислення дітей з особливими освітніми потребами;

- вміння побороти проблемну ситуацію:

- розуміння та застосування засобів образного порівняння (аналогії);

- впевненість у своїх силах, своїй значимості; комунікабельність;

- самореалізація особистості, соціальна зрілість.

 

 

Comments