Det Antikke Grækenland

KROPSLIG DANNELSE

I det Antikke Grækenland var det skolen, der stod for den kropslige dannelse af barnet og det unge menneske.
De blev undervist i filosofi, skrivning og regning (KUN DRENGE)De dyrkede den nøgne krop, til mange idrætsstævner, dvs. de var nøgne når de var til OL og stævner
Det var KUN de græske mænd der var smukke nok til at optræde nøgne, så man kunne se deres veltrænede muskler
Grækerne hyldede de unge mænds enhed af skønhed og godhed gennem sporten kalokagathia.
Sporten fyldte rigtig meget hos grækerne, og hvis man snød i sporten, var det som at manipulere med guds vilje
Den eneste måde man kunne dyrke guderne på, var via sporten.

Kilder: 
pdf-filen ”Det Antikke Grækenland”
Lavet af: Mette S. & Daniela


DEN NØGNE KROP

Mennesket er det eneste dyr der har evnen og lysten til at forholde sig til sig selv. Dvs. gøre sig forestillinger om sig selv og verden. I Grækenland dyrkede man sport nøgen og indsmurt i olie og salt, for at beskytte huden mod sol. Engang havde grækerne et lille klæde på, men efter de fandt ud af at man kunne løbe hurtigere uden, dyrkede man sport nøgen.
Nøgenhed var et udtryk for frihed og demokrati i den klassiske græske oldtid fra 480-330 f.Kr. Man kan sammenligne nøgenheden med nutidens cowboybukser, som især selvbevidste og veltrænede unge mænd fra overklassen gik med. De privilegerede grækere var nøgne mens de mere primitive folk udstillede deres rigdom med tøj. Kroppen blev mest vist de steder, hvor mænd trænede sportslige færdig¬heder og gjorde sig klar til militærtjeneste.
Skulpturerne i Grækenland havde karakter af drømmebilleder eller idealforestillinger, det var dels deres præg af beherskelse og standsende bevægelse. Dels fremhæves den arbejdsfrie, veltrimmede og smukke krop sådan som man så ud når man var ung og velskabt.
Nøgenhed er ikke et motiv i sig selv, men en anledning til at den fuldstændige fremvisning af den frie krop, som ned til den mindste muskelfibre kender og kan kontrollere sig selv, så personen kan fastfryse en anspændt og elegant bevægelse

Kilder
: http://illvid.dk/sporg-os/hvorfor-gik-oldtidens-graeske-maend-nogne Thielst, Peter: Den europæiske krop, 1992

Lavet af: Christina A. & Annemette


MANDEVERDEN

I det antikke Grækenland arbejdede mændene meget, og generelt som bønder, og penge blev som regel tjent på det lokale marked hvor bønder og udenlandske handelsmænd kunne bytte og sælge varer. Magten lå dengang primært hos mænd med store landejendomme. Athen blev styret af mænd fra ledende slægter under et artistokratisk styre og nåede derefter til Demokratiet omkring 600 f.Kr. som blev indført af statsmand og digteren Solon. En grundlæggende magtinstans i Athen var folkeforsamlingen som blev bestyret af 500 mænd, hvor Athenske borgere over 18 år kunne komme med lovforslag som ville blive taget op til debat.

Det var mændene der styrede. Den enkelte mands magt var styret af økonomi og arv. Hvis man enten var fra en stor slægt eller havde mange penge og mange marker kunne man have stor indflydelse på landet, hvorimod hvis man var slave havde man ingen politiske rettigheder og havde kun lov til at have deres egen familie og ejendom. Modstandere af demokratiet dengang var store filosofer som Platon og Aristoteles som mente at politisk viden krævede professionalisme og specialisering, og at staten skulle ledes af folk der havde træning i at anvende den politiske filosofi. Som eksempel brugte de, at man heller ikke lader skibets passagerer stemme om skibets kurs, men derimod lader kaptajnen styrer det.

Seksualiteten blandt mænd i det antikke Grækenland, så positivt på homoseksualitet, og det var primært mænd fra overklassen og hæren der var homoseksuelle. Som regel var det en ældre mand af højere status der tog en ung dreng fra en god familie under vingerne. Den ældre herre tilbød uddannelse, opdragelse, venskab og kærlighed. Og den unge dreng viste beundring og kærlighed, og gav seksuelle ydelser. I hæren blev homoseksualitet benyttet til blandt andet at styrke venskabet. Årsagen til homoseksualitet i det antikken Grækenland var normalt var pga. kvidens tilbagetrukne rolle. Mændene giftede sig med kvinder for at få børn, men ikke for forholdets skyld. Ofte boede mændene og kvinderne på hver deres etage i huset og så næsten ikke til hinanden, og derfor søgte mand romantisk og intellektuel seksuel kontakt til sit eget køn.

Lavet af: AK
Kilder:
http://historienet.dk/sporg-os/hvorfor-var-homoseksualitet-udbredt-i-antikken
historienet.dk/civilisationer/graekerne/var-alle-graeske-maend-homoseksuelle
http://www.dr.dk/P1/Serier/kampenfordemokrati/udsendelser/20101213114921.htm
http://da.wikipedia.org/wiki/Oldtidens_Gr%C3%A6kenland


DEN NØGNE KROP I DET ANTIKKE GRÆKENLAND

Den nøgne krop er nærmest definitionen på det antikke Grækenland. Det gjaldt om at fremvise den, hvis den var værd at vise frem. Det var dog også til dels for at få en fair konkurrence. Hvis alle var nøgne, havde de, de samme vilkår. Ingen kunne hive i hinandens tøj e.l. En tredje andel i kroppenes betydning var guderne. Man ville vinde gunst hos guderne, hvilket man gjorde ved at have en veltrænet krop. De mente nemlig, at jo smukkere krop og større evner den har, des smukkere og mere værdig er sjælen.

Dog var det kun de mandlige grækere, der måtte fremvise deres kroppe til turneringer og ikke eksempelvis barbarerne. Det ses tydeligt på levn fra den tid, at der var et stort fokus på den nøgne krop. Se eksempelvis på statuer, mosaikker, vasebilleder m.m.). Det er ofte muskuløse, nøgne mænd. I den tid skete der også en udvikling indenfor skulpturkunsten. De afbillede mænd gik fra at stå helt stive, til at være i bevægelse. Det kunne eksempelvis afbilledes som en mand i færd med at kaste en diskos til en turnering (se skulpturen Diskoskasteren af Myron).

At dyrke sport nøgen kom oprindeligt fra Sparta (This is Sparta!!!), hvor det blev indført at dyrke militær træning nøgen. Skikken spredtes derefter til hele Grækenland, hvor det endte med, at sportsfolkene optrådte nøgen til de olympiske lege.

Tilmed kan man se, at sporten var en stor del af den græske kultur. Berømte sportsfolk blev til tider hædret ved at deres statue blev opstilles i deres hjemby.

Nogle vil muligvis tro, at det ikke kan passe, at nogle har villet stille op nøgne. Det fortæller dog nok mere, at den victorianske snerpethed har præget vores hverdag. Der har eksempelvis været Nude Olympics og nøgenløb ved Roskilde FestivalenSom det ses på billedet, er der en torso uden ansigt. Det viser, at det er kroppen, der er vigtig – ikke personen selv. Måske syntes grækerne, at ansigtet var fejlfyldt i forhold til den ellers perfekte krop.

Lavet af: Peter

Kilder: http://jacketmagazine.com/31/px/duncan-rilke01.jpg


GUDEDYRKELSEN
Gudsdyrkelse er menneskelig handlinger og ritualer, som bliver udtrykt ved at tilbede en gud eller flere.
I den græske oldtid var den fornemmeste måde at dyrke sine guder på, hvis man arrangerede sportskampe til deres ære. De græske guder var fremstillede som idrætsmænd, helte og muskelbunde for grækerne. Derfor holdte græske soldater kamplege for guderne, som tak for gudernes sejr. Guderne måtte gerne blande sig i kamp legene, og bestemme hvem der skulle vinde. Sejrensgudinden Nike er et symbol for den sejrende soldat og den vindende sportsmand. Kærlighedsguden Eros var den vigtigste i gymnasiet.

Lavet af: Cecilie, Olivia & Mia B.


Comments