สั่งงาน การพัฒนาหลักสูตร I

โพสต์24 ก.ย. 2553 22:29โดยไวไว ใจดี   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2553 11:51 ]
  1. ค้นหาบทความไทย เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน หรือ เกี่ยวกับการศึกษา
  2. ค้นหาบทความอังกฤษ เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน หรือ เกี่ยวกับการศึกษา
  3. รายงานวิจัย เกี่ยวหลักสูตรและการสอน 
  4. เขียนบทความ เกี่ยวกับการศึกษา
  5. อ่านหนังสือนอกเวลา เช่น คลื่นลูกที่สาม (The third wave) แล้วเขียนสรุปย่อ
  6. นำเสนอหลักสูตร (Broad Field Curriculum) อาจเป็น power point
การส่งให้ทำเป็นแฟ้มสะสมงาน
กำหนดส่ง วัน เสาร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
ċ
รวมprint.rar
(372k)
ไวไว ใจดี,
1 ต.ค. 2553 11:51
Comments